מאמרים:

 

מאמרים בנושא אסתטיקה, פילוסופיית האמנות ותולדות האמנות: