עבודות אמנות של אפרת אנגרס-אוולד:

 

watercolor paintingwatercolor painting

woodcuttwo small figures - paperclay, painted
four small figures - paperclay, paintedCollage - tree bark from Japan