אפרת אנגרס-אוולד מציע השתלמות לגנות וגנניםהעובדים בגני וולדורף.
ההשתלמות מתקיימת בימי ג' בגני אורים בכפר הירוק:

 

 

 

 

 

 

 

 

וידיאו קליפ מתוך הצגת בובות ע"י סטודנטים בהשתלמות גננות

 

 

 

וידיאו קליפ מתוך הצגת בובות ע"י סטודנטים בהשתלמות גננות