עבודות גמר - 2010

 

כרמלה תירוש

פסלים - בזלת / קולאג'ים - חומרים מעורבים

 

carmela tirosh - sculpture - basaltcarmela tirosh - sculptures - basaltcarmela tirosh - sculpture - basaltcarmela tirosh - sculptures - basaltcarmela tirosh - collage

 

 

אריאלה גולדמן-מאיר

ציורים - צבעי שמן

 

ariella goldman-meir - paintingariella goldman-meir - paintingariella goldman-meir - paintingariella goldman-meir - painting

ענבר קטלב

פסלים -קליעת ענפים, בוץ / פסלים - לבד

 

inbar katlav - sculpture - woven branches, mudinbar katlav - sculptures - woven branches, mudinbar katlav - sculpture - branches, feltinbar katlav - sculptures - woven branches, mudinbar katlav - sculpture - branches, felt