עבודות גמר - 2012

 

חיה שריד

מיצב - זכוכית, בזלת, ברזל

 

haia sarid - installation, basalt, steelhaia sarid - sculpture - basalt, glasshaia sarid - installation, basalt, steelhaia sarid - installation, basalt, steel, glass

 

 

יהושע גולדפרב

ציורים - צבעי שמן

 

yoshua goldfarb - paintingyoshua goldfarb - paintingyoshua goldfarb - painting
ליאורה יודלביץ

פסלים - בטון על רשת

 

liora yudelevic - sculpture - concreteliora yudelevic - sculpture - concreteliora yudelevic - sculpture - concreteliora yudelevic - sculpture - concrete

אורי גולן

רישומים - עפרון

 

ori golan - drawing - pencilori golan - drawing - pencilori golan - drawing - pencilori golan - drawing - pencil
מוניקה פרץ

ציורים - צבעי שמן

 

monica peretz - paiinting - oilmonica peretz - paiinting - oilmonica peretz - paiinting - oilmonica peretz - paiinting - oilmonica peretz - paiinting - oil