דוגמאות של עבודות סטודנטים

עבודות סטודנטים בתחומים:

 

פיסול

מיצב

פיסול סביבתי

ציור

רישום

הדפס

פרויקטים אישיים

 

 

 

 

steel-sculptureportrait in oildrawing - pencil