תאריכים לשנת הלימודים 2017-18:

תחילת שנת הלימודים 22.10.2017
חופשת חנוכה 22.12.2017 - 10.12
חופשת פסח 8.4.2018 - 25.3
סיום שנת הלימודים 29.6.2018
תערוכת סוף השנה