תנאי הקבלה:

 • תנאי הקבלה לכל קורס מצויינים ביחד עם תאור יהקורסים בדפי הקורסים
 • הקורסים פתוחים לכל המעוניין ללא נסיון קודם אלא אם צויין אחרת

 

 

הרשמה ושכר הלימוד:

 • שאלות הנוגעות להרשמה, שכ"ל או חומרי עבודה יש להפנות אל מנחה הקורס, אלא אם צויין אחרת
 • מצויין עם כל קורס למי יש לפנות בנוגע לכל השאלות.
 • הצטרפות לקורסים מותנית בתשלום מראש של דמי הרשמה בסך 300 ש"ח לקורס
 • דמי ההרשמה מהווים חלק מהתשלום הכולל של הקורס. אין החזר דמי ההרשמה במקרה של ביטול ההשתתפות ע"י הסטודנט.
 • פתיחת הקורסים תלויה במספר המשתתפים. במקרה של ביטול הקורס דמי ההרשמה יוחזרו.

   

  החזר תשלומים במקרה של ביטול ההשתתפות בלימודים ע"י הסטודנט  כדלקמן:

  • אין החזר של דמי הרשמה

  • בביטול עד 31.10.2017 ההחזר הוא 80% מהתשלום השנתי

  • בביטול עד 30.11.2017 ההחזר הוא 40% מהתשלום השנתי

  במקרה של ביטול אחרי 30.11.2017 אין החזרים.

   

 

work in sculpture-workshopwork observation